Forretningsbetingelser

IGNESCO ApS, CVR 3525 5397

1. Generelt

Det er ikke tilladet at benytte de leverede ydelser til skadelige hensigter herunder udsendelse af spam, vira, phising sites. Såfremt Et af disse forhold konstateres, vil kontoen bliver suspenderet.

Såfremt ressource forbruget overstiger det inkluderede, vil kunden bliver faktureret for merforbrug.

2. Abonnement

Betalingsbetingelser er 14 dage. Bestilte ydelser kan fra bestillingsdato og 14 dage frem annulleres, med undtagelse af domæne registreringer m.v som allerede er bestilt samt eventuelle driftomkostninger i perioden.

Kunden får tilsendt faktura pr. email. Hvis ikke faktura bliver betalt rettidigt vil kundens konto blive suspenderet indtil betaling forelægger.

3. Ophør

Kunden kan til enhver tid opsige sine produkter frem til udløb af den indeværende periode. Herefter vil aftalen automatisk blive forlænget i endnu en periode.

Ved brud på handels- og forretningsbetingelser kan aftales ophæves med øjeblikkelig virkning, og eventuelle forudbetalinger vil ikke blive refunderet.

4. Ansvar

Erstatningskrav overfor IGNESCO kan ikke overstige fakturabeløb for den solgte service, herunder drift og avancetab i forbindelse med strømafbrydelse, systemfejl, tab af data og lignende.

Kundens brug af de leverede ydelser sker i enhver henseende på eget ansvar. IGNESCO kan derved ikke stilles til ansvar for kundens data,immaterielle krænkelser m.v samt udefra kommende adgang til kundens data.

Yderligere kan IGNESCO aldrig stilles til ansvar i tilfælde af fejl og mangler på grund af brand, krig, arbejdskonflikt samme alle tilfælde af force majeure.

5. Kundens ansvar

Kunden er forpligtiget til at vedligeholde kundens egne applikationer som bruges i forbindelse med de ydelser leveret af IGNESCO, så de ikke bliver udnyttet/hacket og misbrugt f.eks. til at sende spam/virus

Kunden er forpligtet til at opdatere og vedligeholde kundens kontakt informationer.

6. Driftsikkerhed

IGNESCO er berettiget til at begrænse adgangen til de leverede tjenester og services såfremt nødvendigt af hensyn til driften.

7. Ændring af forretningsbetingelser

IGNESCO er berettiget til at ændre forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

8. Lovvalg og værneting

Salgs- og handelsbetingelser herunder kundens abonnement er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved danske domstole.

9. Overdragelse

IGNESCO kan i forbindelse med salg eller lignende overdrage abonnementer til trejdepart med kundens samtykke.

10. Ejendomsforbehold

IGNESCO forbeholder sig ejendomsretten til leverede ydelser indtil betaling har fundet sted.

DIN BESTILLING